Web sloužící jako index pro výběr vhodných nástrojů k práci z domova. https://fakultaonline.pedf.cuni.cz
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Emil Miler cddbe5f84a Oprava třídy na indexu 1 year ago
content Oprava třídy na indexu 1 year ago
sass Uvedení autora článku 2 years ago
static Optimalizace vektorů 2 years ago
templates Oprava třídy na indexu 1 year ago
.gitignore Ignorovat .swp soubory 2 years ago
config.toml Update config 2 years ago
theme.toml Změna názvu 2 years ago