Webové stránky KITTV.

Updated 1 month ago

Webové stránky KITTV.

Updated 3 months ago

Read-only mirror of our GitHub repository.

Updated 5 months ago

RFID hacking demo na DOD PedF.

Updated 6 months ago

Webové stránky KITTV.

Updated 6 months ago

Updated 6 months ago

Šablony statického generátoru ke stránkám pro distribuci materiálů k dálkové výuce.

Updated 7 months ago

sCUBE firmware

Updated 7 months ago

Updated 7 months ago

Domů nevidíš.

Updated 9 months ago

Updated 10 months ago

Ansible files for managing classroom machines at GJK.

Updated 10 months ago

Updated 11 months ago

WPA Supplicant Terminal User Interface

Updated 11 months ago

Our website (not yet deployed).

Updated 12 months ago

Setup Quake III Arena with ioquake3 on Void Linux

Updated 1 year ago

*Vlastní verze CSS zengarden* - Určeno pro výuku CSS a pro lepší chápání způsobu jak funguje - Originální CSS Zengarden na: [CSS Zen Garden](http://csszengarden.com/)

Updated 1 year ago

Updated 1 year ago

Updated 1 year ago

Updated 1 year ago