Šablony statického generátoru ke stránkám pro distribuci materiálů k dálkové výuce. https://ucitelonline.pedf.cuni.cz/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Emil Miler 88ac4d36c0 Cesta loga se přebírá z proměnné v config.toml 2 years ago
sass Škálování odsazení jen při nižších šířkách okna 2 years ago
static Pozadí dle ostatních webů univerzity 2 years ago
templates Cesta loga se přebírá z proměnné v config.toml 2 years ago
.gitignore Základní šablona 3 years ago
config.toml Cesta loga se přebírá z proměnné v config.toml 2 years ago