gjk Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2, 169 00, Praha 6 https://gjk.cz Joined on Apr 04, 2020
kittv Katedra informačních technologií
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 http://it.pedf.cuni.cz Joined on May 06, 2020
microlab
KITTV, PedF UK https://microlab.space Joined on Feb 23, 2019
pedf Pedagogická fakulta UK
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 https://pedf.cuni.cz/ Joined on Mar 23, 2020
sor-it Studentská oborová rada informačních technologií
KITTV, PedF, UK http://sor.it.pedf.cuni.cz Joined on Feb 13, 2020