Webová aplikace pro agregaci škol a dobrovolníků pro pomoc s hlídáním dětí. https://pomocskolam.pedf.cuni.cz/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Emil Miler a9b217e7db Věk dětí jako otevřená odpověď 2 years ago
content Oprava čárek 2 years ago
sass Změna rastrového loga za vektorové 2 years ago
static Zpětná vazba po odeslání formuláře 2 years ago
templates Věk dětí jako otevřená odpověď 2 years ago
.gitignore Přidání .gitignore 2 years ago
config.toml Generování navigace pomocí makra 2 years ago